fbpx

Blog

Hãy đặt mục tiêu để đạt được thành công trong tài chính cá nhân

Ngày 16  tháng 01 năm 2019

Nhiều người lúc nào cũng cảm thấy thiếu định hướng trong công việc. Họ chăm chỉ làm việc, kiếm ra rất nhiều tiền nhưng lúc nào cũng cảm thấy dường như mình đang đi không đúng hướng, tiền kiếm ra dường như không có ý nghĩa và được sử dụng chưa đúng cách.

Đến 30 tuổi mà vẫn tiêu tháng nào hết tháng đó, chẳng có sự nghiệp gì đáng để người khác nhớ đến, chẳng đóng góp được gì cho xã hội. Một lý do quan trọng khiến họ cảm thấy cuộc sống như một hành trình không đích đến, đó là vì họ chưa dành đủ thời gian để suy nghĩ và đặt ra cho mình một mục tiêu để phấn đấu trên hành trình của mình.

Xem chi tiết

Chi Phí Vốn vs Lợi Nhuận Yêu Cầu

Ngày 16  tháng 01 năm 2019

Tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu (thường được gọi là lợi nhuận yêu cầu hoặc RRR) và chi phí vốn có thể khác nhau về phạm vi, quan điểm và cách sử dụng. Nói chung, chi phí vốn liên quan đến lợi nhuận dự kiến của chứng khoán do một công ty phát hành, trong khi tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu nói lên phí bảo hiểm hoàn trả được yêu cầu cho các khoản đầu tư để chứng minh rủi ro của nhà đầu tư. Mặc dù có thể tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu bằng với chi phí vốn cho một khoản đầu tư nhất định, nhưng về mặt lý thuyết, hai yếu tố này nên có xu hướng hướng vào nhau.

Xem chi tiết

3 Phương Pháp Định Giá Doanh Nghiệp

Ngày 12  tháng 01 năm 2019

Trong thị trường đầu tư, chúng ta có nhiều lý do để phải cập nhật giá trị của một doanh nghiệp hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Ví dụ như:
– Bạn phải bán đi doanh nghiệp vì lý do nghỉ hưu, sức khỏe, ly dị, hoặc vì lý do gia đình/cá nhân khác;
– Doanh nghiệp của bạn mở rông kinh doanh và cần vay vốn để tái cấu trúc nguồn vốn hoặc giải quyết các vấn đề dòng tiền. Khi đó các tổ chức tín dụng sẽ cần định giá lại giá trị doanh nghiệp của bạn trước khi cấp vốn;
– Khi kêu gọi hợp tác đầu tư vào doanh nghiệp của bạn, các nhà đầu tư sẽ cần định giá lại giá trị của doanh nghiệp trước khi hợp tác.

Xem chi tiết