Qui Mô Của Ngành Dệt May và May Mặc Toàn Cầu: 2016 đến 2021/2022

* Doanh thu ngành dệt may

Thị trường chính của ngành hàng dệt may bao gồm chủ yếu là sợi và vải. Quy mô thị trường được ước lượng dựa trên giá trị sản xuất nội địa cộng với giá trị nhập khẩu ròng, và được tính bằng giá bán của các nhà sản xuất.
Tổng giá trị của thị trường dệt may toàn cầu là 748.1 tỷ USD trong năm 2016 (trong đó khoản 83.7% là từ sợi và 16.3% là từ vải), tăng trưởng 3.5% so với năm trước. Tỷ lện tăng trưởng kép (CAGR) của ngành là 2.7% tính từ 2012 đến 2015. Khu vực châu Á – Thái Bình Dương chiếm 59.6% giá trị thị trường dệt may toàn cầu năm 2016 (tăng từ 54.6% so với 2015), Châu Âu và Mỹ lần lược chiếm hơn 19.1% và 10.8% thị trường.
Thị trường dệt may được dự báo sẽ tăng lên 961.0 tỷ USD vào năm 2021, và tăng 28.5% tính từ năm 2016. Tốc độ tăng trưởng kép giữ năm 2016 và 2021 được dự báo là 5.1%.

+ Thị trường sản xuất hàng may mặc

Thị trường sản xuất hàng may mặc bao gồm tất cả quần áo trừ mặt hàng da, giày dép, quần áo dệt kim cũng như các sản phẩm kỹ thuật, gia dụng và trang điểm khác. Quy mô thị trường được ước lượng dựa trên giá trị sản xuất nội địa công với nhập khẩu ròng, và được tính bằng giá bán của nhà sản xuất.

Tổng giá trị thị trường của hàng may mặc toàn cầu là 785.9 tỷ USD trong năm 2016, tăng trưởng 3.3% so với năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng kép của thị trường là 4.4% từ năm 2012 đến 2016. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 61% giá trị thị trường trong năm 2016 và Châu Âu chiếm hơn 15.2% thị trường.

Thị trường sản xuất hàng may mặc toàn cầu được dư đoán tăng lên 992 tỷ USD trong năm 2021, tăng trưởng 26% so với 2016. Tốc độ tăng trưởng kép trong suốt giai đoạn 2016-2021 được dự báo là 4.8%.

+ Thị trường bán lẻ hàng may mặc

Ngành công nghiệp bán lẻ may mặc bao gồm bán lẻ của quần áo nam, nữ và trẻ em. Giá trị thị trường được tính bởi giá bán lẻ trên thị trường, và bao gồm tất cả các loại thuế và phí.

Giá trị thị trường bán lẻ hàng may mặc đạt 1.414 tỷ USD trong năm 2017 (52.6% quần áo nữ, 31.2% quần áo nam và 16.1% quần áo trẻ em), tăng 4.9% so với năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng kép của thị trường là 4.4% trong giai đoạn 2013-2017. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 37.1% thị trường bán lẻ hàng may mặc trong năm 2017 (tăng 36.8% so với năm 2015), theo sau là Châu âu (28.5%) và Mỹ (23.6%).

Thị trường bán lẻ toàn cầu được dự báo sẽ đạt 1.834 tỷ USD trong năm 2022, tăng 29.7% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng kép của thị trường từ 2017 đến 2022 được dự báo là 5.3%.

(Source: https://shenglufashion.com/2018/12/18/market-size-of-the-global-textile-and-apparel-industry-2016-to-2021-2022/)

 

#QuiMoNganhDetMay #ChuKyKinhTeCoHoiThachThucChoNhaDauTu3 #Osmia #training #daotao #chungkhoan #dautugiatri